Strategy

Through close cooperation with research and health institutions, Brav wants to be a role model for good working environment and environmentally oriented attitudes.

1. Strategi for miljø og helse

 • Brav vil skape sunne arbeidsplasser både for sine ansatte og for brukerne av deres produkter
 • Kundene skal få informasjon om hvordan bruke produktene på den mest miljøvennlige måten
 • Produktene skal ikke forurense miljøet
 • Brav skal jobbe for å bedre klimaet
 • Samarbeidspartnerne skal operere med de samme etiske retningslinjer som Brav
 • Kundene skal kunne oppleve de gode helse- og miljømessige verdiene som selskapet har

2. Strategi for voks

Miljømerking av skismøring

 • Swix har fluorfri skismøring i alle produktkategorier enten det er glider, festevoks eller klister
 • Fra sesongen 17/18 så introduserer Swix miljømerket «Fluor Free» på forpakningene og merket vil prege etiketten på fluor fri glider (CH glider)
 • Miljømerkingen skal øke bevisstheten rundt de fluorfrie alternativene og hjelpe forbrukeren å ta miljøvennlige valg
 • Swix vil fortsette å merke fluorprodukter med C6-teknologi med Future Cera merket. Dette merket viser at produktene benytter fluorteknologien med best miljø- og helseprofil
 • Swix vil fortsette arbeidet med å merke produktene til det beste for kunden og miljøet
 • For fluorfrie alternativer, se etter dette merket:
  Swix Fluor Free

Avfallshåndtering

 • Mer enn 90% av smøringsavfallet ender som avskrap i smøreboden
 • For å sikre at dette avfallet ikke slippes ut i naturen er det viktig at avfallet blir samlet og lagt i restavfallet slik at det går til forbrenning ved et avfallshåndteringsanlegg
 • Swix vil rettlede kunder og forbrukere om riktig avfallshåndtering slik at avtrykket av fluorholdig skismøring blir minst mulig
 • Swix har vært en pådriver for innføring av miljøavgift på Skiforbundets arrangementer slik at smøringsavfall her blir håndtert på en forsvarlig måte gjennom lokale renovasjonsaktører

Arbeidsmiljø og personlig verneutstyr

 • Swix sørger hvert år for å informere kunder om arbeidsmiljøtiltak og personlig verneutstyr gjennom flere hundre smørekurs, opplæring av butikkpersonale, sosiale media og nett
 • Swix har sammen med Folkehelse instituttet og Skiforbundet utarbeidet retningslinjer for skismørere om hvordan man best beskytter seg mot støv og kjemikalier
 • Swix tilbyr personlig verneutstyr med høy kvalitet og riktig beskyttelsesgrad

Forskning på fluorfrie alternativer

 • Selv om en stor del av produktene allerede er fluorfrie så ser Swix det som en forpliktelse å gjøre bransjen mer miljøvennlig og gå foran i utfasing av skadelige miljøforbindelser i skismøring
 • Swix har siden 2014 jobbet sammen med SINTEF om prosjektet LowFriMat for å finne alternativer til skismøring og fase ut helseskadelig C8-fluorteknologi som er relatert til PFOA
 • Fra og med 2017 så er all C8-teknologi faset ut i produksjonen på Lillehammer og det har blitt fjernet fluor fra flere tidligere fluorholdige produkter
 • Arbeidet i LowFriMat videreføres i det svenske POPFREE prosjektet hvor flere store virksomheter innen mange bransjer som papir-, tekstil- og malingsindustrien kommer sammen for å løse fluorproblematikken