I63C Base Cleaner w/scrub 150 ml

Meget effektiv

Effektiv skirens for fjerning av festevoks og klister.

 • Skirens med applikator
 • Til rengjøring av ski
 • For deg som smører ski
 • Meget effektiv
  Produktinformasjon

  I63C Base Cleaner w/scrub 150 ml

  Skirens med Fibertex renseapplikator for rask fjerning av smøring. For rengjøring av såler samt voks- og klisterfjerning. Fjern evt. så mye smøring som mulig med en skrape før skirensen/skrubben brukes. Tørk til slutt av med Fiberlene papir. Den aktive ingrediensen i denne skirensen er lav-aromatisk hydrokarbon, som har god effekt på fett og smuss. Boksen har drivgass som ikke skader ozon-laget og skirensen er mindre brann- og miljøskadelig enn de fleste andre skirensprodukter. Ingen sterk lukt.

  Fare

  H-nummer: H222, H229, H336, H412, EUH066

  FAREANGIVELSE: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  Teknisk spesifikasjon

  Wax

  • Fluorfri:
  • Flytende:
  • Netto vekt:0.14
  • Netto volum:0
  • Kjønn:NoRelevance

  Generelt

   Produktomtaler
   0
   0 Omtaler

   Kundeomtaler