BRAV - Master Data Manager (BI Manager)

BRAV er en innflytelsesrik aktør innen sport- og fritidsmarkedet. Hos BRAV vil du jobbe med andre dyktige, ambisiøse og lidenskapelige kollegaer, som alle ønsker å sette standarder som gjør at selskapet kan være en ener i sportsbransjen.

Selskapet er i dag inne i en spennende fase der det velges og etableres tekniske løsninger for å jobbe datadrevet i fremtiden. Selskapet har et etablert teknisk fagmiljø, men mangler spesifikk fagkompetanse på dette området, og ønsker derfor ønsker å styrke laget med en Master Data Manager. Stillingen vil «eie» BRAVs data økosystem og være den fagtunge, interne business intelligence-ressursen.

Det overordnede målet med stillingen er å bidra til etablering av datadrevet selskapsstyring og datadrevne beslutninger. Som Master Data Manager vil du være ansvarlig for å forvalte og utvikle kvaliteten, integriteten og validiteten til selskapets masterdata. I det ligger å sikre korrekte data i våre forretningssystemer, samt å forvalte, automatisere og kontinuerlig forbedre prosesser. Du vil sitte tett på den daglige driften, ved å aggregere, monitorere og analysere data innenfor ulike områder i organisasjonen, for å bidra til en totalt sett forbedret innsikt. Du vil være en viktig rådgiver og sparringspartner for alle enheter og interessenter på datakvalitet spørsmål i BRAV.

 

SENTRALE ANSVARSOMRÅDER OG ARBEIDSOPPGAVER

Opprettelse og vedlikehold av Master data

 • Etablere, utvikle og vedlikeholde ny datavarehus-/datalakeløsning, etter all sannsynlighet i Azure
 • Ansvar for å forvalte kvalitet, integritet og validitet på produktdata i alle BRAVs systemer
 • Støtte produktteamene og andre avdelinger med vedlikehold og registrering, import og eksport av data i samtlige systemer (PLM, PIM, ERP), utvikle automatiserte løsninger
 • Adressere rotårsaker til inkonsistens i datagrunnlaget og initiere forbedringer
 • Ta initiativ til og koordinere aktiviteter for å oppnå definerte kvalitetsstandarder
 • Fasilitere opplasting av relaterte data i forskjellige format fra forskjellige kilder for å støtte beslutningsprosesser
 • Gjennom utviklingsprosesser definere nye ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Database management

 • Planlegge og gjennomføre datamigrering i ERP-systemet
 • Datarensing; identifisere, vurdere og løse opp i kilder til dårlig datakvalitet

Datainnsamling

 • Bruke avanserte automatiserte modeller til å ekstrahere data
 • Hente data fra primære eller sekundære kilder, bringe det inn i egne baser/lagre, og vedlikeholde disse
 • Utvikle og implementere datainnsamlingssystemer og andre strategier for å optimalisere datakvalitet
 • Lokalisere og definere nye prosessforbedringsmuligheter
 • Utvikle og vedlikeholde relevante datasett/data infrastruktur

Presentere innsikt

 • Lage visuelle dashboards i PowerBI eller lignende
 • Gjennomføre analyser og skape innsikt for å tilrettelegge for datadrevne beslutninger
 • Kommunisere komplekse analyseresultater på en enkel og troverdig måte

 

SKILLS & REQUIREMENTS

Ønsket utdanning og erfaringsbakgrunn

 • Minimum Bachelor i IT-relatert fagfelt eller annen relevant høyere utdanning
 • Sannsynligvis minimum 5 års relevant erfaring fra tilsvarende rolle, eller fra konsulentvirksomhet der man i oppdrag har vært innom de forskjellige delene i den beskrevne stillingen

Ønsket fagkompetanse

 • Solid forretningsforståelse med evnen til å ta strategiske perspektiver
 • Kjennskap til Machine Learning og AI
 • God kunnskap om forretningsapplikasjonsverktøy (ERP, PLM, PIM, etc)
 • Meget god kunnskap om etablering av data infrastruktur, databaser og query languages
 • Et solid grunnfundament i sannsynlighetsberegninger og statistikk vil være en fordel
 • Profesjonell bruker av dataanalyseverktøy; erfaring fra bruk av Power BI er en fordel
 • Dokumentert erfaring i å strukturere, utvikle, håndtere og vedlikeholde store datasett
 • Passion for datakvalitet og dataanalyse!
 • Solide norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skrift

Viktige personlige egenskaper

 • Brennende engasjement for faget; du ser viktigheten av jobben du gjør
 • Proff i innstilling med sterke teamspiller-egenskaper
 • Analytisk og detaljfokusert; evnen til å bevege seg fra overordnede nivåer til ekstrem detaljering
 • Proaktiv og selvgående, med et sterkt ønske om å lykkes
 • En utålmodig stayer; vant til å kunne stå i lange løp, men utålmodig etter å komme videre
 • Meget gode kommunikasjonsevner
 • Energisk og med høy stresstoleranse
 • Må føle seg vel i et miljø i endring, der en selv også må generere endringen

Hvorfor velge Brav og denne muligheten?

 • Muligheten til å påvirke utviklingen av dataanalyseområdet nesten fra scratch; påvirke arkitektur, gjøre teknologivalg og drive selskapets analysekompetanse videre
 • En stilling som representerer et av selskapets viktigste definerte fokusområder
 • En stilling med et strategisk og operativt ansvar; ansvar for totalkjeden av produktdata, i et landskap med store forbedrings- og utviklingsmuligheter
 • Muligheten til å sette et betydelig faglig fotavtrykk
 • Jobbe med noen av Norges største merkevarer

 

For mer informasjon eller spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Head of Business Development i Brav, Mette Ulven (977 07 647 eller [email protected])

Søknadsfrist: torsdag 5. november.

 

ABOUT BRAV

Brav eier og administrerer merkene Swix, Toko, Lundhags, Ulvang, Helsport og Hard Rocx. Vi eier og driver også den digitale plattformen skisporet.no.

Brav har kontorer og egne selskaper i Norge, Sverige, Finland, Litauen, Tyskland, Sveits, Japan og USA.

Våre produkter distribueres i mer enn 30 land over hele verden. Våre produkter selges hovedsakelig gjennom sportskjeder og spesialforhandlere, samt direkte til forbrukerne gjennom merkevarebutikker/ utsalgssteder og e-handel.

Vi eier delvis egne produksjonsanlegg med egne fabrikker i Norge, Litauen og Sverige. Målsetningen til Brav er å forbedre kundens livskvalitet. Når vi påtar oss dette betyr det at vi knytter til oss de beste talentene inne sport og friluftsliv for kunne utvikle og produsere de mest innovative produktene og tjenestene.

Vi bygger vårt selskap og fellesskap på våre tre verdier; samarbeid, lidenskap og mot.

Vår visjon er å gjøre drømmer til minner - for våre kunder, for våre ansatte og for våre eiere.

Brav er 100% eid av Ferd Capital.