Swix om fluor i skismøring

Vi i Swix vet at fremtiden er fluorfri. Derfor har vi i lengre tid jobbet for å utvikle fluorfrie produkter som gir like gode resultater som fluorholdige produkter.

Da vi tidligere har forholdt oss til planlagte EU-reguleringer, fremskutterte FIS prosessen med å innføre et totalforbud mot fluor. Forbudet skulle egentlig tre i kraft denne sesongen, men både FIS og IBU har valgt å utsette fluorforbudet med til å gjelde fra 2021/2022-sesongen. Vi i Swix er positive til et fluorforbud, og her følger mer informasjon om hva det betyr for butikkene allerede fra denne vinteren.