Quality Manager

Som Quality Manager vil du ha det overordnede ansvaret for kvalitetsprosessene for produkter og tjenester i vår verdikjede. Du vil få en kritisk og kryssfunksjonell rolle med varierte arbeidsoppgaver som vil gi deg et unikt innblikk og ikke minst direkte innflytelse på selve kjernen i vår virksomhet – nemlig våre produkter og kunder. Rollen krever struktur, entreprenørånd og gjennomslagskraft. Tar du utfordringen?

Type ansettelse: Fast

Arbeidssted: Lørenskog

Rapporterer til: Director of Supply Chain

Hvordan søke: Send  CV og søknad på finn.no så snart som mulig

Av viktige arbeidsoppgaver kan nevnes:

 • Etablere, implementere og sikre etterlevelse av våre overordnete kvalitetsprosesser basert på ISO 9001 og ISO 14001.
 • Utvikle og vedlikeholde maler for kvalitetsstandarder, akseptansekriterier og RACI matriser.
 • Følge opp SLA på eksterne kvalitetskontrollører, produsenter og leverandører. 
 • Lede Brav’s Product Contigency Process.
 • Sikre kvalitet, kost og leveranse i den daglige driften i hele vår verdikjede gjennom gode rutiner for kvalitetskontroll, kontinuerlig forbedring og ikke minst tett dialog med både interne avdelinger og eksterne produsenter og leverandører. 
 • Noe reisning må påberegnes. 

 

Kvalifikasjoner:  

 • Master i ingeniørfag, økonomi og administrasjon, teknologi eller liknende.
 • Minimum 10 års erfaring med kvalitet i produksjonsselskap.
 • God forståelse for sertifiseringer og standarder innen kvalitet. 
 • Erfaring fra tredjeparts kvalitetskontroll.
 • God engelsk språkferdigheter, både skriftlig og muntlig.
 • Videreutdannelse innen kvalitetsledelse er en fordel.

 

Som person er du lidenskapelig opptatt av kvalitet i produkter og prosesser. Du har sterk entreprenørånd og har både ferdighetene og gjennomslagskraft til for å realisere ideer til konkrete handlinger. Du liker å ha mange baller i lufta og motiveres av å skape struktur og orden. Du er en naturlig relasjonsbygger og vet hvordan du skal få folk med deg.

Hva kan vi tilby?

Hos oss vil du få mulighet til å jobbe i et norskeid internasjonalt selskap med anerkjente merkevarer. Vi har store vekstambisjoner, og har konkurransedyktige og fremtidsrettede produkter hvor fokuset på bærekraft står sterkt. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver som vil ha direkte innflytelse på vår suksess. Du vil bli vår ekspert på kvalitet som fagfelt, men med et sterkt fagmiljø innenfor bærekraft, supply chain og produktutvikling i ryggen. Hos oss vil du få mulighet til å bygge prosesser sammen med engasjerte og dyktige kolleger. Høres dette interessant? Da håper vi å høre fra deg!